Barn ramlar och slår sig.

Barn behöver tröst.

Barn behöver då…glass?

I alla fall om man ska tro annonsen från SIA-glass.